Ние си имаме нашата азбука и я използваме всеки ден. Всяка страна си има своя собствена азбука. А замисляли ли сте се някога, че може би има интересни неща около азбуките, които може би не знаете?

Е, сега ще ви представим няколко интересни факта за тях:

  1. Хавайската азбука се състои от само 12 букви;
  2. Знаете ли, че най-използваната буква в английската азбука е буквата “Е”?;
  3. А най-малко използваната буква в английската азбука е “Q”;
  4. Знаете ли, че ако се опитате да кажете цялата английска азбука без да си мърдати устните или езика, всички букви ще звучат еднакво?;
  5. Знаете ли, че в сентенцията “the quick brown fox jumps over the lazy dog” (“бързата кафява лисица, скача над мързеливото куче”) се използва всяка буква от английската азбука?;
  6. А знаете ли, че думата “rhythm” (ритъм) е най-дългата дума без гласна?;

Е, сигурни сме, че има още редица интересни факти за азбуките. Ние ви показахме само шест от тях, но попаднем ли на още, бъдете сигурни, че ще ги публикуваме.

Изображение: Pixabay

285 Прегледа