За Показалка

Показалка е любителски блог, чиято цел е да предоставя техническа литература, материали, както и любопитна информация. Новини и ревюта на различни теми, предназначена за потребители и студенти, които имат интереси в сферата на техниката и технологиите също е достъпна на адрес http://www.pokazalka.info.

Материалите публикувани в pokazalka.info са достъпни безплатно и за свободно ползване от потребителите и посетителите на уеб сайта Pokazalka.