Японската система на образование е доста по-интересна и различна от обучението, с което сме свикнали ние. В страната на изгряващото слънце явно смятат, че обучението трябва да е забавно и под формата на игра.

Затова те използват много интересен начин за умножение, с който сложните математически пресмятания изглеждат много лесни и приличат на истинска магия. За да ви обясним как работи методът, ще умножим числата 13 и 12.

Числото 13 има две цифри – 1 и 3, затова начертаваме една черта за цифрата 1, а успоредно от нея, на известно разстояние, начертаваме три черти за цифрата 3. Перпендикулярно на вече начертаните черти правим една черта за цифрата 1 на числото 12 и още две за цифрата 2, като те отново са успоредни и разположени на известно разстояние.

Сега вече е време да броим. На мястото, където се пресичат първите две цифри на 12 и 13 имаме едно пресичане и това дава първата цифра на полученото при умножението число – 1.

В средата имаме 5 пресичания, така че втората цифра е 5. След това преброяваме пресичанията на чертите, които сме начертали за последните цифри на 12 и 16. Пресичанията са 6. Така получаваме резултат от умножението 156.
Изгледайте супер интересното видео, за да видите как работи методът при още по-големи числа.

Изображение: Pixabay

282 Прегледа