Високопещният газ, който при добиването на чугун се получава в големи количества, не се изпуска в атмосферата, а се улавя и използва в металургичното производство.

Химичният състав на високопещния газ, главни съставни части на който са CO2, CO, H2, CH4, и N2, зависи от редица фактори. Такива са разходът на гориво и флюси, степента на директната редукция, количеството на кислорода в рудата, количеството на летливите вещества и др.

Заедно с това високопещният газ съдържа и значителни количества пепел (20-50 g/m3), а понякога и повече, която се състои главно от прахообразна руда и прахообразно гориво. Пречистването на газа от тези примеси се извършва в специални очистители. В зависимост от по-нататъчното му използване газът може да се подложи на три вида пречистване: грубо, полуфино и фино.

Грубото пречистване се прави веднага след излизането на газа от пещта със сухи очистители чрез промяна на посоката и скоростта на неговото движение. При това се отделя около 80% от съдържащия се в газа прах.

Полуфиното пречистване се извършва в мокри газоочистители с цилиндрична форма. Газът постъпва отдолу и преминавайки нагоре, се промива от водните капки, които прилепват към отделните прашинки и ги увличат надолу. Съдържанието на прах тук се намалява до 0,3-0,5 g/m3. Ако е необходимо, след това газът се прекарва през специални охладители. Финото пречистване се извършва по механичен или електростатичен начин. При механичния начин се използват специални мокри дезинтегратори, където прашинките се увличат от водна мъгла или пък газът се филтрира през специални филтри. Съдържанието на прах след почистването по един от тези начини се намалява до 0,020g/m3.

За електрическо пречистване се използват електрически филтри. При преминаването на газа през филтъра прашинките се наелектризират отрицателно и се привличат от положително наелектризираните стени на филтъра.

Прахът, който се отделя при пречистването на газа, се агломерира и се подава отново във високата пещ като руда.

При нормална работа на пещта газът след очистването се изпраща направо до неговите потребители (сименс-мартенов цех, валцов цех, коксови пещи и др.). За да не се прекъсне тяхната работа при кратковременно спиране на високата пещ, към пещите се строят резервоари, където се събира излишният газ.

Изображение: phavi.targikielce.pl

Информация: „Технология на машиностроителните материали“, Л. Калев

411 Прегледа