Великата китайска стена се извива на повече от 6500 километра из земите на Китай. Тя е едно от най-големите съоръжения, строени някога от човек. Древните китайци издигат стената, за да ги пази от нашественици. Днес тя е туристическа атракция и символ на Китай.

Великата китайска стена се извива през хълмиста местност.

Великата стена е направена от пръст, камъни и тухли. Височината й варира от 5 до 9 метра, а широчината – между 5 и 8 метра. Над стената се издигат много наблюдателници, а отгоре й минава път.

Още през VII век пр. Хр., започва изграждането на отделни части от Великата китайска стена. Свързват ги през III век пр.Хр. През XVII век китайците вече не използват стената за защита. Тя започва да се руши, но през XX век части от нея са възстановени.

278 Прегледа