В предната статия са споделени някои от основните цели на Теория на машините и механизмите, а тук ще добавим още основна информация.

Последователност при проектиране:

 1. Осъзнаване на нуждата от нови машини;
 2. Формиране на изискванията към новите машини:
  • изисквания на клиента;
  • производствени възможности;
 3. Проектиране;
 4. Разработване на производствена технология -> 3. Проектиране;
 5. Изготвяне;

Процесът на проектиране е сложен и отнема много време. В случая, когато създавате нова машина, която няма близки аналози, но също и когато е необходимо да се получи по-високо ниво на качество, на един или няколко параметъра на машината със съществуващата кинематична схема. По-горе е показана последователността на проектиране.

При проектирането на машината, трябва да се осъществи избор на оптимални параметри (структурен, кинематичен, точност, динамичен и експлоатационен (оперативен) параметър), които най-добре отговарят на наложените изисквания.

Решенията взети на етапа на проектиране, могат да бъдат коригирани малко по-късно, при разработване на производствената технология. Трябва да се има предвид обаче, че качеството на новата машина се определя първо по качеството на проекта, поради което неуспешните решения на този етап, не винаги могат да бъдат компенсирани на следващите етапи.

Цената на висококачественото проектиране в последствие се изплаща от икономията на средства, при пускането на машината в експлоатация.

Всяка машина изпълнява работния процес посредством механично движение, така че трябва да има носител на това движение, което се явява механизмът или механизмите. Следователно съставната част от цялостния процес на проектиране на машината, са нейните механизми.

Това включва развитието и анализа на възможните варианти, на схемите на машината и нейните механизми и оценка на решенията, получени чрез оптимизационни методи.

 • 3.1. Разработка на първоначалните параметри;
 • 3.2. Формиране на критерии и ограничения;
 • 3.3. Разработване на възможни схеми на машина и нейните механизми;
 • 3.4. Оптимално проектиране на възможни схеми на машината и нейните механизми;
  • Вариант № 1 ……………… Вариант № N;
 • 3.5. Сравнение на оптималните решения от вариант 1 … до вариант … N и избор на най-подходящия;

Намирането на оптималното, тоест най-доброто решение за всеки вариант, обикновено се извършва с итеративни (повтарящи се) алгоритми, които могат да бъдат формализирани и трябва да бъдат реализирани с помощта на компютър (компютърна симулация).

Информация: Timofeev
Изображение: Pixabay

 

 

502 Прегледа