Знаете ли, че в Дания имената на бебетата трябва да бъдат одобрени от правителството?

Избирането на име за едно дете не е лесен процес и може да се каже, че се иска до някаква степен и малко креативност. В някои страни, обаче не само, че имената, които се избират са нетрадиционни, доста смешни и абсурдни, но и избора е обяснен доста добре.

Дания е предприела стъпки, за да ограничи или изцяло избегне избора на глупави и абсурдни имена от страна на родителите като предварително се изисква от тях да избират от списък със 7000 предварително одобрени имена. Ако родителите искат да изберат друго име, което не присъства в списъка, те трябва да получат специално разрешение от тяхната църква, което да се преразгледа и от правителството. Датското законодателство също изисква представяне на пола и като цяло отхвърля 15-20 на сто от 1000-те имена, които те преглеждат годишно.

Дания поема процеса стъпка по-нататък, като се изисква родителите да избират от списък с 7000 предварително одобрени имена. Ако родителите в Дания искат да избере не име в списъка, те трябва да получат специално разрешение от тяхната църква и да го преразглежда от правителството. Датското законодателство също изисква представяне на половете и като цяло отхвърля 15-20 на сто от 1000-те имена, които се преглеждат годишно.

Някои отхвърлени имена в Дания са Анус (Anus), Плуто / Плутон (Pluto) и Монки / Маймуна (Monkey). А пример за приемливи имена, които не са в списъка от 7 000 са Бенджи (Benji), Джиминико (Jiminico), Моли (Molli) и Фии (Fee).

Източник: Serious facts

304 Прегледа