Системите се отнасят до всяка част от изследваната вселена. Например, ако провеждате експеримент в стъкленица/чаша, тогава системата, която изучавате е вътре, в чашата/стъкленицата.

Системата е предмет на заобикалящи фактори като температура на въздуха и налягане. Термодинамиката включва изследване на обмена на топлинна енергия между системата и заобикалящата я среда. Има три типа термодинамични системи. Въз основа на възможния обмен на топлина и материя, те се класифицират като отворени, затворени или изолирани системи.

Видове термодинамични системи

  • Отворени системи

Може би сте чували за т.н. “отворени” и “затворени системи”. Отворените системи са тези, които  позволяват енергията и веществата да бъдат прехвърлени извън системата свободно. Например кипяща вода без капак. Топлината и парата (която е вещество) се отделят във въздуха.

 

 

  • Затворени системи

Затворената система не позволява обменянето на вещества, но тук има прехвърляне на енергия. Тоест, топлината се прехвърля от печката към водата. Също така, топлината се прехвърля и към заобикалящата я среда. В този случай се отделя пара. Типичен пример за затворена система е тенджера под налягане. Но в този случай, ако системата е 100% затворена има опасност от експлозия. Ето защо е необходимо тенджерата под налягане да бъде проектирана с предпазни механизми. За да се предотврати прекомерното налягане на системата, като се позволи излизането на пара, когато е необходимо.

    Тенджера под налягане
  • Изолирани системи

Този тип система е напълно затворена. Тоест тук не може да протича нито обмен на вещества, нито прехвърляне на топлина със заобикалящата среда.

Типичен пример за изолирани системи са термосите.

Термос

Информация: surfguppy.com
Снимка: ke.jumia.is

 

 

 

 

601 Прегледа