Различните видове птици често имат характерни начини на летене и вие дори отдалече бихте могли да разпознаете птиците по начина, по който те летят.

Излитане

Някои птици излитат от място, като подскачат във въздуха и енергично размахват криле. Но някои по-едри птици, преди да могат да излетят, първо имат нужда малко да се затичат. Например, за да наберат скорост, лебедите и гъските използват водата като писта.

Форма на крилете

Крилете на птиците имат различна форма, подходяща за различните видове полет и различните условия на околната среда.

  • Орлите имат големи, широки криле, които са подходящи за реене и планиране.
  • Сойките имат къси, тъпи криле, които им позволяват лесно да летят между дърветата.
  • Лястовиците имат извити, заострени криле, които им помагат да правят остри движения.
  • Когато е на лов за плячка, соколът скитник е най-бързо летящата птица.

Стил на летене

Когато птиците летят, пътеките на полета им са често доста характерни. Например много от малките птици като синигерите и сипките, когато летят, се изкачват нагоре и спускат надолу, докато патиците и гъските летят сравнително по права линия.

Трудности при кацането

Кацането е доста сложно, тъй като, когато го правят птиците трябва бързо да намалят скоростта си, но изцяло да останат в контрол. Малките птици са много сръчни в кацането, за по-големите птици обаче кацането е по-сложно.

Пикиране

Когато преследват други птици или малки животни, хищните птици пикират във въздуха. Те правят това като сгъват крилете си назад така че да не ги влачат във въздуха.

Намаляване на скоростта

За да намалят скоростта си, птиците свиват под ъгъл крилете си и издават напред краката си и перата на опашката си, като поставят тялото си под наклон. Взети заедно, тези неща действат като спирачка.

778 Прегледа