Сиянията са ослепителни цветни светлини, които понякога се появяват на нощното небе в най-отдалечените северни и южни райони на земята. В Северното полукълбо подобно явление е известно под името aurora borealis или северно сияние. В Южното полукълбо се нарича aurora australis или южно сияние.

Сиянията имат много форми и проявления, като най-често срещаните са арки и лъчи от разноцветни светлини. Понякога изглеждат като блещукащи завеси, ленти, вълни или облаци. Постоянно променят очертанията си, докато светлината се движи по небето. Тя може да стане по-ярка или да избледнее.

Северните сияния се предизвикват от Слънцето. То изпраща поток от заредени с електричество частици, наречен слънчев вятър. Слънчевият вятър се движи с голяма скорост от Слънцето към Земята.

Земята е огромен магнит, заобиколен от магнитно поле. То насочва заредените частици от слънчевия вятър към северния и южния полярен район. Частиците се движат надолу през горните слоеве на земната атмосфера. Докато се движат, се разпадат на атоми и молекули на газове, като кислород и азот. Сблъсъците карат атомите и молекулите да излъчват светлина. Именно  тя се нарича сияние.

Цветовете му се определят от различните газове, които излъчват светлина. Зависят и от височината на газовете. Сиянието започва обикновено с бяла светлина, която впоследствие става жълтеникаво-зелена. Този цвят му придава кислородът. На по-голяма височина кислородът излъчва червена светлина. Азотът създава синя или виолетова светлина.

Изображение: Pixabay

475 Прегледа