Рилският манастир е важен исторически, архитектурен и културен паметник, намиращ се в Югозападна България. Той е един от символите на страната и от 1983 г. е в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО.

Най-големият манастир в България се намира край село Пастра, близо до мястото, където през Х век го основава св. Иван Рилски. През 1335г. местният феодал Хрельо издига в двора му малка черква и отбранителна кула, която е най-старата оцеляла сграда в комплекса и архитектурният й стил е характерен за Търновската художествена школа.

Манастирът от самото начало се превръща в просветно и книжовно средище, а в различни години дава убежище на Васил Левски. Ильо войвода, Пейо Яворов. Манастирските крила ограждат двора с форма на неправилен петоъгълник, в който се намира главната църква „Рождество Богородично“, построена на мястото на Хрельовата. Тя е богато украсена със стенописи отвън и вътре, а в единия от параклисите й се съхранява ценният иконостас на по-стария храм.

Рилският манастир е обявен за музей и исторически резерват и в него се пазят ръкописи, старопечатни книги, документи от XIV-XIX век, а в музейната сбирка на партерния етаж са изложени монети, оръжия, старинни предмети и икони.

Изображение: Wikipedia

346 Прегледа