Птиците летят чрез махащ полет, планиращ полет, реещ полет и неподвижно стоене във въздуха. Типът полет, който използват, зависи от размера на тялото им, формата на крилете и колко далече и бързо имат да пътуват.

Махащ полет

Основният начин, по който птиците се задържат във въздуха, е като махат с криле. Те използват крилете си и за да летят, и за да се издигат във въздуха. Това се нарича „излитане с набиране на скорост“.

Фигурата осем

За да летят, птиците не просто махат с крилете си нагоре и надолу. Вместо това те движат краищата на крилете си във формата на цифрата осем.

За целта птицата излита като изтласква въздуха надолу. Когато крилете започват да се издигат нагоре, птицата разперва перата си, за да пропусне въздуха през тях. Перата се събират, готови да изтласкат въздуха надолу. Крилете отново изтласкват въздуха надолу.

Големина на крилете

За да останат въ въздуха, много от малките птици трябва бързо да махат с крилете си. Птиците, които имат по-големи, по-широки криле, нямат нужда да махат с крилете си толкова често, защото по-голямата площ на крилете придава повече сила на въздуха, изтласкван надолу.

Полет в кръг

Понякога можете да видите как птици кръжат отново и отново в кръгове. Те използват вдигащия се на спирали топъл въздух, наречен „термален“, за да ги носи. Този начин на летене се нарича „реещ полет“.

Планиращ полет

Птиците могат да останат във въздуха дълго време, без да махат с криле. Това се нарича „планиращ полет“. За да направят това, те си държат крилете неподвижно и оставят вятъра да ги носи със себе си.

Неподвижно стоене във въздуха

Някои птици могат да стоят във въздуха на едно място. Те правят това, като поставят тялото си под ъгъл и много бързо махат с крилете си. Добре известно е, че колибритата летят по този начин, но и други птици като керкенезите понякога, когато ловуват, използват подобна техника.

За да остане на едно място, керкенезът издава напред обашката си, като прави много малки движения с крилете си.

От друга страна, албатросите имат дълги, тесни криле, които са удобни за планиращ полет.

Изображение: Pixabay

690 Прегледа