Текст на песента:

Аромат на мен – Как ти стои?
Топлина от мен – Как ти стои?
Любовта от мен – Как ти стои?
Само погледнии…
Нацелуван от мен – Как ти стои?
И събуден от мен – Как ти стои?
Погледни ме добре, вземаш ли ме?
Твоя тип жена и размер на любовта,
страшно ти стои ще ме вземеш ли, кажи?
Твоя тип жена и размер на любовта
всичко имаш си сега и мене си вземи!
Притеснен от мен – Как ти стои?
Изморен от мен – Как ти стои?
Любовта от мен – Как ти стои?
Само погледнии..
Нацелуван от мен – Как ти стои?
И събуден от мен – Как ти стои?
Погледниме добре, вземаш ли ме?
Твоя тип жена и размер на любовта,
страшно ти стои ще ме вземеш ли, кажи?
Твоя тип жена и размер на любовта
всичко имаш cи сега и мене си вземи!
279 Прегледа