Това е най-новият, най-прогресивният и най-динамично развиващ се пазар. Само преди няколко години трудно би могло да се мисли за съществуването на информацията, като обект на размяна на даден пазар. Днес информацията е навсякъде.

Новите поколения не случайно се наричат информатични. Която и да е дейност в рамките на обществото на сегашния етап, а очевидно така ще е и за в бъдеще, е немислима без предварително набавяне на необходимата информация. С постиженията на комуникациите и най-вече благодарение на световната компютърна мрежа Internet получаването на нужните сведения буквално е поднесено на тепсия на всеки, който ги търси. Днес човек може да си купи информация, касаеща абсолютно всички области и параметри на познанието. При това процесът на търсене е максимално кратък, а получените сведения – изчерпателни и актуални.

Какво можем да кажем за пазара на информация?

На практика това не е един сложно организиран и централизиран пазар. Напротив, тук дори може да се каже, че става дума за безброй много децентрализирани индивидуални актове на покупко-продажба на информация. Седналият пред телевизора, разгърналият вестник или сърфиращ в страниците на Internet отделен човек осъществява за себе си индивидуалният акт на закупуване на потребната му информация. Тук няма търсене – предлагане. Търсещият сам преценява предимствата на това да се сдобие с нужните сведения или да не го направи. Структурата на този пазар е максимално опростена. Цената е изключително ниска. Защото едва ли някой смята, че информацията, която може да бъде получена например чрез Internet за един месец е по-евтина от 30-40лв. А тенденцията е тази цена да спада още повече. (Днес в големите градове на България един месец пълен достъп до световната мрежа струва около 20 лв.)

Всъщност това е пазарът на бъдещето. Още днес се наблюдават тенденции той да измести редица други пазари, като физически места, и да се наложи електронната покупко-продажба. Благодарение на информационните технологии прекият контакт търсене-предлагане на почти всички други пазари става излишен. Пак чрез тях постигаме удобството да пазаруваме и да получаваме желаната стока в дома си или на работното място. Чрез комуникативните възможности на компютърната мрежа можем съвсем евтино да си кореспондираме или да установяваме пряка връзка с познати на далечни разстояния.

Този пазар е необятен. Едва ли ние днес можем да си представим всички аспекти, всички ниши, които той ще заеме. Сега той е в началото на своето развитие, но какво ще бъде след 10, 20, 50 години? И докъде ще стигне тази тенденция на спадане на цените на информацията, когато се засили и конкуренцията, и когато ползването на Internet стане достояние на всеки един отделен дом, на всеки човек? Сега можем само да гадаем.

Наред с безбройните удобства, безспорен е фактът, че пазарът на информация може да доведе и до сериозни негативни последици. Едни от тях са откъсването на хората от живота, непосредствено общуване с другите; т.нар. кибер-стрес, при който веднъж влязъл в световната информационна мрежа, човек иска да види и това, и другото, и следващото… и съвсем не усеща кога минават цели часове, през които той би могъл да стори редица други полезни неща, съществен проблем е и обезличаването на хората, загубването на индивидуалността, стереотипизирането на начина на мислене и поведение.

Ето, оказва се, че това е такъв пазар, чрез който може да се влияе, чрез който определени хора могат да проникват много надълбоко в личността на човека. По този начин могат да се насаждат идеи, да се моделира начина на мислене, да се деформира мнението на цялото общество. По този начин овладяването на пазара на информация гарантира неподозирана власт.

Проблемите са много. Но те всъщност са едно предизвикателство, един труден момент, с който пазарът трябва да се справи. Трябва да се намери начин тяхното влияние да бъде игнорирано и действието на информацията да се насочи само към изброените по-горе позитивни сфери на приложение.

Информация: Соц. осигуряване, П. Йорданов

306 Прегледа