Основните огнеупорни материали се състоят предимно от основни окиси и са устойчиви на основни плаки. По-важни основни огнеупори са магнезитът и доломитът.

Магнезит. Изходният материал, който служи за изработване на магнезитови огнеупори, представлява обикновено кристален магнезит – MgCO3 (състав 48% MgO и 52% CO2), с примеси от CaCO3, FeCO3, SiO2 и др. количеството, на които не бива да надминава общо 10-12%. Магнезитовите тухли, които са най-добрият основен огнеупор, имат висока огнеупорност; издържат до 1800оС при налягане до 1000.105 Pa, но за съжаление не са термоустойчиви и поради това не могат да понасят резки температурни промени.

Магнезитовите тухли се използват за иззиждането на томасови конвертори, стените и пода на основните сименс-мартенови пещи, основни електропещи и др.

Освен във вид на тухли магнезитът се използва и за изработване на трамбовъчна маса. За тази цел синтермагнезитът се смила (едрина 3-5mm) и се смесва с каменовъглен катран за свързване. Трамбова се на горещо. Магнезитов прах с едрина 3-5mm се използва и за поправяне (наваряване на пода на основни стоманотопилни пещи.

Доломит. Естественият доломит, който е доста разпространен в земната кора, представлява калциево-магнезиев карбонат – CaCO3. MgCO3 (състав 30,45% CaO, 21,75%MgO, 47,80% CO2) с примеси от SiO2, Al2O, и Fe2O3. Като изходен материал за изработване на огнеупори се използват доломити, които съдържат до 3% примеси и най-малко 19,5% MgO.

При изпичане доломитът се разпада на CaO, MgO, CO2, който излита в следствие на което материалът се свива и става по-плътен (по-малко порест).

В сравнение с магнезита доломитът е по-нискокачествен огнеупор. Така например доломитовите тухли са по-нетрайни на влага, не могат да се съхраняват дълго и т.н. Въпреки това доломитовите тухли, особено когато пещта работи непрекъснато при висока температура, издържат отлично въздействието на силно базични шлаки и се употребяват доста широко.

Боксит. Като изходен материал за изработване на бокситовите огнеупори служи бокситът – Al2O3, 2H2O, който се изпича до 1400оС, смила се и се смесва с 4% пластична глина; получената смес се изпича повторни и след това се обработва като обикновен шамот. Формоването се извършва ръчно.

Бокситовите тухли са устойчиви срещу въздействието на базични шлаки и са термоустойчиви.

Изображение: flickr
871 Прегледа