Организационно-управленски структури

Тези структури също по принцип се изграждат в зависимост от географското положение, природно-климатичните и другите ресурси на дадена държава, курорт, селище.

  • По организацията. Тук се включват организацията по приемането и предоставянето на услугите на туристите от фирмите, работата на граничните пунктове, митници, аерогари, работата на предприятия и други отрасли за предоставяне на допълнителни услуги, визови въпроси, икономически регулатори на фирмите, контрола по качеството на услугите и т.н.
  • По управлението.
  • Държавно-Народно събрание, Министерски съвет, министерство, областни ръководства, кметове;
  • Браншови организации за координиране на дейността – камари, асоциации и др. от национално, регионално и местно значение.
  • Туристическа информация, резервации и реклама.

Включва дейността по информацията за туристическата дейност и резервационната система на туристическите услуги. Съществено значение за  развитието на туризма в отделните държави има националната информация и реклама.

Инженерна инфраструктура

Тя заема особено важно място за състоянието и развитието на туристическите дейности в отделните страни, селища и курорти.

Тук се включват почти всички комуникационни системи, които са особено важни за туризма – пътища, летища, гранични контролно-пропусквателни пунктове, електричество, вода и канализация, телекомуникации и др.

Един от основните фактори за развитието на туризма в отделните страни, райони и курорти е инженерната инфраструктура. Тези огромни съоръжения се изграждат също в зависимост от природно-климатичните ресурси и географската среда. Известни са редица държави – Кипър, Канарските острови и др., които вложиха много инвестиции, за да развият широката си инженерна инфраструктура и да я пригодят за нуждите на туризма.

Българската инженерна инфраструктура може да се оцени като задоволителна. Все още обаче има редица проблеми с пътищата, аерогарите, водата, канализациите и пр.

Туристическа инфраструктура

Под туристическа инфраструктура в тесен смисъл на думата следва да се разбира съвкупността от наличните материално-технически условия на туризма и създадената система на организация за тяхното използване за нуждите на туризма. Към нея включваме: лeгловата база – хотели, мотели, вили, бунгала, частни квартири и т.н.; ресторанти, и други заведения на общественото хранене, обекти за развлечения и др.; транспорт – автобусен, таксиметров, товарен, въздушен, морски; съоръжения за развлечения – спорт, туризъм, организиране на различни мероприятия; заведения за здравни, просветни, административни и други услуги на туристите; цялата налична техника и инвентар в посочените сгради, заведения, съоръжения и технически средства.

В широк смисъл на думата към туристическата инфраструктура би следвало да се включат природно-климатичните и географските ресурси, материално-техническите условия на цялата страна; организацията на тяхното ползване; човешките ресурси; политическите, идеологическите, икономическите и социалните условия и предпоставки за състоянието и развитието на туризма в дадена страна и особено за развитието на международния туризъм.

Туристическата инфраструктура в национален мащаб включва: природните и климатичните дадености на дадена страна; легловата  база на общественото хранене, търговията, снабдяването и развлеченията, пътищата и транспорта (като цяло); базата за услуги в областта на медицината, спорта, администрацията, цялата техника, с която е оборудвана материалната база за нуждите на туризма.

Туристическата инфраструктура в туристическите курорти и селища (има се предвид такива курорти и селища, като Златни пясъци, Слънчев бряг, Боровец, Банско, Несебър, Созопол, Пампорово и др.) обхваща техните природни и климатични условия, материалната база и включената техника в нея – леглова, ресторантска, спортни и други развлечения, транспорта, снабдяването, предоставянето на медицински и други административни услуги, базата за обучението на кадрите и общежитията на персонала, производствено-учебните предприятия към комплексите и др. Очевидно инфраструктурата на туристическите комплекси се оформя в зависимост от природно-климатичните дадености на района и съдържанието на предлаганите основни услуги. В такъв случай може да се говори за морски, планински курорти, обекти и комплекси във вътрешността на страната, за комплекси за балнеоложки, спортни и оздравителни и възстановителни услуги. На тази основа всеки комплекс има основна и определяща услуга. Например водеща услуга в Боровец е предоставянето на възможности за практикуване и обучение в ски-спорта, въпреки, че курортът има и значими оздравителни функции през лятото.

Туристическата инфраструктура и туристическия обект е свързана с неговото предназначение и на категорията, на която той ще отговаря. В нея обикновено се включва – хотел, ресторант, бар (дневен и нощен), зали за конференции, съоръжения за спортни и други услуги, транспорт, снабдяване и др. Следователно, инфраструктурата и предоставянето на гамата на услугите се обвързва със звездната категоризация на хотелската част и категориите на заведенията за хранене и развлечения.

Основният проблем за повишаване на икономическата ефективност на базата на туризма и за повишаване качеството на обслужването е усъвършенстването на нейната инфраструктура, като цяло за страната ни, за туристическите комплекси и обектите. Какво се има предвид?

Досегашното изграждане и стопанисване на туристическата материално-техническа база е извършвано по екстензивен път – създаване на бройки легла в хотелите и другата леглова база. Нерационално е разпределението на материалната база. Инвестициите (капиталните вложения) са насочвани главно към морските райони, а базата се използва от 3 до 5 месеца в годината. Все още не се отделя нужното значение на балнеологията, конгресния туризъм, селския туризъм, вътрешно-опознавателния туризъм, ски-туризма, младежкия туризъм и т.н.

Инфраструктурата в отделните туристически комплекси и селища е също ограничена. В основни линии тя обхваща легловата база, ресторанти, клубове, барове, културни, спортни, развлекателни съоръжения и др.

327 Прегледа