Неутралните огнеупорни материали се отличават с висока огнеупорност и са устойчиви както на кисели, така и на основни шлаки. По-важни неутрални огнеупорни материали са хромит, хромомагнезит и въглеродните огнеупори.

Хромит. Естественият хромит, който се състои главно от Cr2O3.FeO, служи като изходен материал за изработване на хромитови тухли. За да може да се употребява като огнеупор в металургията, той трябва да съдържа най-малко 25% Cr2O3 (обикновено съдържанието му е 45-55%).

Хромитовите тухли се използват за иззиждане на междинни пояси при облицовки, изградени от базични и кисели огнеупори.

Хромомагнезитови тухли. Изработват се от смес, която се състои от 26 до 28% хромит, 65-67% изпечен магнезит (или смлени магнезитови тухли) и 7% желязна руда. Формоването на тухлите се извършва при налягане до 300atm. Хромомагнезитовите тухли имат висока огнеупорност (до 2000оС), химична термоустойчивост. Намират приложение за иззиждането на индукционни пещи.

Въглеродосъдържащи огнеупори. Сред въглеродосъдържащите огнеупори най-голямо значение напоследък имат въглеродните тухли, графитовите изделия и карборундът (SiC).

Въглеродните тухли се изработват от смлян безпепелен или беден на пепел кокс, примесен с 15-20% горещ катран. След пресоване тухлите се изпичат в отсъствие на въздух при 1300оС (изпичането става в специални пещи, където суровите тухли се засипват с въглищен прах). Те се използват главно за иззиждане дъната на пещи, които са силно топлинно натоварени. За да не изгорят въглеродните тухли трябва да работят винаги при отсъствие на въздух, тоест под метална покривка, какъвто е случаят например при дъното на високата пещ.

Огнеупорите, които се изработват от корунд, се отличават с голяма топлопроводност и термоустойчивост, а също и с голяма твърдост, която ги прави по-износоустойчиви. Карборундовите тухли се изработват от смес, която се състои от ситен карборунд и 10% пластична глина.

Въпросът за огнеупорните материали е от съществено значение за металургичната промишленост и стремежът е да се търсят и намират все по-подходящи, по-устойчиви и по-евтини огнеупори.

Изображение: Wikipedia
1 107 Прегледа