От изключително важно значение за развитието на туризма в дадена страна е съчетаването на природно-климатичните ресурси с организацията за създаване на психологическа, икономическа и социална атмосфера на населението за развитието на туризма и неговата конкурентноспособност. Затова редица държави и особено кметствата на туристическите курорти и селища, провеждат последователна работа сред населението, за ползата от развитието на туризма. Туризмът има конкретен принос за развитието на останалите отрасли и на икономиките на страните – земеделие, хранително-вкусова промишленост, транспорт и др. Неговият валутен принос е значителен за развитите държави. Значително по-малко са и уврежданията на природата от неговата дейност в сравнение с индустрията.

Такава политика би следвало да се провежда и в нашата страна. Чуждият и българският гражданин трябва да се чувстват желани гости в туристическите обекти и селища. С това качество на услугите, конкурентноспособността и ефективността на туризма в България ще се повишава, а неговият финансов принос в националния доход ще бъде по-осезателен.

Заедно с това е необходимо на основата на пазарните механизми да се създаде вътрешна конкуренция на туристическите фирми, предприятия и заведения в България.

Тези възможности се създават реално в условията на пазарната икономика, различните форми на собствеността на фирмите и заведенията от туризма, пълно ограничаване на монополизма в предлагането, производството и реализацията на туристическите услуги.

334 Прегледа