В зависимост от това къде живеят птиците и за какво им служат краката, краката на различните видове птици силно се различават. Краката на птиците са важни, когато те се приземяват, ходят, седят кацнали, когато хващат и държат храната си и когато плуват.

Ходене на пръсти

На пръв поглед изглежда сякаш в сравнение с хората коленете на птиците се сгъват в обратна посока. В действителност това, което изглежда като коляно, е глезен. Така че всъщност, птиците ходят на пръстите си. Птиците могат да имат два, три или четири пръста.

Равновесие на тялото

Тежестта на повечето птици пада върху предната част на тялото им. Това прави важно положението и структурата на краката, защото те помагат да има равновесие и стабилност.

Плуване

Много водни птици, като патиците и лебедите, имат ципести крака, като между пръстите им има разтегнато парче кожа. Те използват краката си като гребла, за да плуват във водата.

Крака за ходене

Птиците, които прекарват цялото си време на земята, като щрауса и емуто, имат нужда от крака, които са подходящи за ходене и тичане. Кракът на щрауса има два големи пръста, които, като се придвижва, му осигуряват стабилност.

Здраво хващане

Птиците, които се катерят, като папагалите и кълвачите, имат нужда здраво да се хващат. Много от тях имат два пръста, които сочат напред и два които сочат назад, за да могат когато се хранят, здраво да се закрепят за стволовете на дърветата.

827 Прегледа