Най-проповядваната религия в света е християнството, което съставлява около 33% от населението на света, според проучване от 2005 година, направено от енциклопедия Британика. Това са около 2 милиарда души. Други големи религии са ислямът, който заема 20%, хиндуизма (13%), китайската народна религия (6,3%) и будизма (5,9%). Коренните религии съставляват 4% от населението на света, а атеистите са около 14%.

От 2 милиарда християни, около половината са представени от Римокатолическата църква, начело с папата, а останалата част са членове на Източната православна църква или различните протестантски секти. Християнската църква е претърпяла няколко разколи през цялата си история на съществуване, най-важното, от които е източно-западния разкол (1054 г.) и протестантската реформация от 16-ти век.

Християнството, което е започнало като еврейска секта, е най-проповядваната религия в света, в продължение на около 1 600 години, тъй като на 27 февруари 380, когато император Теодосий I прави християнството официална религия на Римската империя, слагайки край на стотици години римска митология като държавна религия. Преди това най-голямата религия в света вероятно е била индуизма, който е толкова стар, че неговите начинания са слабо разбрани. Християнството получава и друг основен тласък през 980 година, когато Владимир Велики бива кръстен и разпространява християнството в цяла Русия. Ако то не е било най-голямата религия преди това, то със сигурност след действията на Владимир Велики се е превърнала в най-голямата за това време.

Християнството спечелва допълнително и през XV-ти и XVI-ти век, когато мисионерите – особено испанските и португалските, агресивно разпространяват религията в цяла Африка, а също Северна и Южна Америка. Днес, Южна Америка остава най-изключително християнски континент на планетата, тъй като повече от 90%, от нейните жители претендират, че проповядват християнска вяра, почти изцяло католицизъм. През последните години, християнството макар и да остава най-голямата религия в света, преживява последователен спад в индустриализираните региони като САЩ и Европа, докато пък “извлича дивиденти” в развиващите се региони като Африка и Южна Америка. Пониженията са особено изразени в страни като Дания и Швеция, където само 2% от населението редовно посещава църква.

Въпреки, че християнството е последвано от около една трета от населението на света през 20-ти век, религията също се сблъсква и с големи предизвикателства през този период. С възхода на комунизма (което прави атеизма държавна религия) и скептицизъм. Въпреки това, с разпадането на Съветския съюз, много бивши атеисти започват да изразяват своята християнска вяра отново и в Русия има тясна връзка между Руската православна църква и правителството.

Изображение: Pixabay

254 Прегледа