Киселите огнеупорни материали се състоят предимно от кисели окиси и са устойчиви на кисели шлаки. По-важните кисели огнеупори са динас и шамот.

Динас. Той представлява кисел огнеупорен материал, който съдържа над 94%SiO2 и около 2% CaO (останалото – примеси от Al2O3, Fe3O4 и др.).

От динаса се приготвят тухли, като за свързващо вещество се използва 6-12% глина. Ако вместо глина като свързващо вещество се прибави 2% варно мляко, огнеупорът се нарича силика. Динасът има добра издръжливост спрямо въздействието на кисели шлаки, но не понася температурни промени.

Тухлите от силика обикновено нямат много голяма якост, поради което се употребяват за иззиждането на по-малко натоварени части от пещта. Освен за изработване на тухли динасът се използва и във вид на трамбовъчна маса, която се състои от кварц с прибавка на 7-8% пластична глина и около 5% вода. След бавно изсушаване облицовката с тази маса трябва да се пече продължително време при висока температура. Маса за трамбоване може да се изработи също и от кварцов пясък с прибавка на около 15% каменовъглен катран или смола.

В металургичното производство динасът се използва за иззиждането на кисели сименс-мартенови и електродъгови пещи и конвертори; за иззиждането на сводовете и вертикалните канали на основни сименс-мартенови пещи, за сводовете на основни електропещи, а също за коксовите пещи.

Шамот. Той представлява изпечена при висока температура (1300-1400oC) и след това смляна огнеупорна глина. Основната съставна част на шамота следователно е каолинът – Al2O2.2SiO2.2H2O (хидратизиран алуминиев силикат), който както е известно, при 600-700оC загубва напълно хидратната си вода, а при високи температури – преди да омекне, синтерова. За изработването на шамотни тухли като свързващо вещество се използва 30-40% пластична глина. В зависимост от съдържанието на алуминиев окис (Al2O2) шамотните тухли се делят на три качества: първо качество – с 33-44% Al2O3; второ качество – с 28-32% Al2O3; трето качество – с 20-25% Al2O3.

По химичен характер шамотните изделия са полукисели. Термичната им устойчивост е по-висока, отколкото тази на магнезита, динаса и хромита. Изобщо те добре понасят резките температурни промени.

Шамотните огнеупори намират широко приложение за облицовката на високи пещи, каупери, газгенератори, вагрянки, нагревателни пещи и др.

813 Прегледа