Всеки ден се сблъскваме с топлинни явления, температура. Студени, топли, горещи и други условия са присъщи на много предмети. Ледът е студен, но ако се нагрява, той се превръща в топла вода или пара при висока температура. Температурата на въздуха в различните страни е различна, както и температурата на водата в моретата и океаните.

Как се измерва температурата?

Основната величина за измерване на температурата се отчита в градуси по Целзий (°C). Обърнете внимание на термометъра, на основната скала можете да видите деленията в градуси по Целзий. Тази скала за измерване е предложена от шведския учен Андерс Целзий през 1742 година.

Какви са топлинните явления на телата?

Процесите, чрез които се нагряват или охлаждат обектите или телата, се наричат топлинни. Например, сутрин топлите вода, за да си направите кафе или чай. Приготвеното ястие се поставя в хладилника, така че да се охлажда и да не се разваля. Вземете всеки предмет в ръка и го задръжте за известно време. Той постепенно ще се затопли, защото молекулите в него постепенно ще ускорят движението си. Този предмет, например химикалка, ще се нагрее точно до вашата телесна температура (до около 36.6 градуса по Целзий).

Какво се случва при нагряване или охлаждане?

Всяко тяло е съставено от молекули. В студено състояние молекулите се движат бавно. При нагряване скоростта на молекулите се увеличава. Така че, ако вземем три състояния – лед, вода и пара, тогава в първия  случай молекулите се движат бавно, във водата вече по-бързо и при парата най-бързо. Този ефект работи в микровълнови печки. Те спомагат за ускоряване на движението на молекулите и по този начин храната се нагрява.

Кое наричат топлинно движение на телата?

Всички тела са съставени от молекули или атоми, частици. Топлинно движение на телата се нарича безредно (хаотично) движение на молекули. Освен това всяка молекула или частица се движи по много сложна траектория. Всяко вещество има своя собствена молекулярна траектория. Всички молекули имат кинетична енергия, а температурата на телата зависи от тази енергия.

Информация: ya-znau.ru
Снимка: pixabay.com
944 Прегледа