Птицата е животно, което има пера и криле. Повечето птици могат да летят, въпреки, че има някои, които не могат. Птиците обитават навсякъде по света – в горещите пустини, в ледените полярни райони и високо в планините.

Видове птици

Съществуват над 9000 различни видове птици. В рамките на всеки вид птиците имат подобна шарка и форма на тялото.

Броят на видовете, които познаваме, продължава да расте, тъй като в отдалечените места учените продължават да откриват нови видове или да установяват различия между птиците, които по-рано са смятали, че принадлежат към един и същи вид.

Функции на перата

Всички птици са покрити с пера, които се застъпват. Някои видове пера ги топлят, докато други им помагат да летят. Перата са направени от веществото кератин, също като ноктите и косата на хората.

Крака и криле

Много животни имат четири лапи, но птиците имат два крака. Вместо предни лапи птиците имат криле. Всички птици имат криле, дори и тези птици, които не умеят да летят.

Други летящи животни

Някои насекоми, като мухите и пчелите, умеят да летят. Но единствените млекопитаещи, които умеят да летят са прилепите. Също като птиците, те летят, като размахват крилете си, и могат да останат във въздуха продължително време.

Летящите лемури, летящите катерици и летящите гущери имат парчета кожа между предните и задните си лапи. Те могат да ги разперят така, че да се плъзгат по въздуха между дърветата, но в действителност те не умеят да летят.

От яйцето

Птиците не раждат живи бебета като някои животни. Те снасят яйца, от които се излюпват малките им. Влечугите, като змиите и крокодилите, също снасят яйца.

Човки

Птиците имат твърди човки, но отвътри устите им са меки и месести. Те използват човките си за да вдигат неща, защото нямат ръце.

720 Прегледа