Под религия се разбира почитането на един или няколко богове. Ала някои религии нямат богове. Общото между всички тях е, че помагат на своите последователи да откриват смисъла на света. Доста хора искат да знаят как се е зародил животът. Мнозина искат да разберат какво се случва след смъртта. Повечето религии предлагат някакъв отговор на тези големи въпроси. Днес главните световни религии са християнството, ислямът, индуизмът, будизмът, сикхизмът и юдаизмът.

Видове религия

В историята на човечеството са съществували два основни вида религии. При първия има един всемогъщ бог. Юдаизмът, християнството и ислямът са главните религии, които казват, че съществува един бог. Други религии с един бог са сикхизмът и бахайството.

При втория основен вид религия последователите вярват в повече от един бог. Сред този вид религии са индуизмът, джайнизмът, шинтоизмът, зороастризмът, религиите на местните американци и традиционните африкански религии.

Привържениците на други религии не се съсредоточават върху почитането на богове. Например последователите на будизма се стремят към по-висше състояние на съзнанието, което означава освобождаване от страданието. Изповядващите даоизма се насочват към действане по определен начин.

Общи елементи на религиите

На религиите обикновено са присъщи ритуали или специални модели на действие, към които вярващите се придържат. Често имат молитви, които се казват и празници в дадени дни от годината. Много религии се опират на писани книги, смятани за свещени – като Библията и Корана. Доста религии разполагат и със специални сгради, църкви и храмове, където богомолците се събират за служби.

Религиите определят правила или насоки за това, как би трябвало да живеят последователите им. При различните религии правилата са различни. Много религиозни норми обаче са свързани с доброто отношение към другите и правилните постъпки. Религиите имат и поредица от вярвания, които последователите приемат за истина – например вярата в бог и в живота след смъртта.

Религиите играят много важна роля в историята на народите по цял свят. Засягат почти всички страни на човешкия живот. Например религиите оказват влияние върху формирането на правителства, създаването на семейства и начина, по който хората възпитават децата си.

318 Прегледа