Мутацията е грешка, или промяна, в ДНК на живия организъм. ДНК, или дезоксирибонуклеиновата киселина, е верига от химични елементи, открити във всяка клетка на живия организъм. Тя изгражда части от клетката, наречени гени. Химичните елементи на ДНК имат определена последователност, или ред, в гените. Последователността формира един вид код, наречен генетичен код, който казва на клетката какво да прави. Ако редът във веригата се наруши, тя се прекъсне или промени по някакъв друг начин, е настъпила мутация.

Някои мутации настъпват, когато ДНК се изгражда. Други са резултат от увреждане на ДНК. То може да бъде причинено от прекалено излагане на вредна енергия, като рентгенови лъчи, или определени химикали.

Повечето мутации са безвредни. Често по-силен от нормалния ген успява да попречи на  мутиралия да причини проблеми. Някои мутации обаче са много сериозни. И са в състояние да накарат клетката да се дели неправилно. Понякога това води до болест, наречена рак. Възможно е някои мутации да се предадат от родител на неговото потомство. Не е изключено също малките да се родят с увреждане или болест. Например определена мутация, която идва и от двамата родители, причинява заболяване на кръвта, наречено сърповидно-клетъчна анемия.

Но понякога мутацията води до ползотворна промяна. Например мутация би могла да доведе до това животното да има цвят на козината, който се слива с околната среда. Такова животно би имало по-големи шансове да оцелее и ще предаде цвета на козината на своите малки. Учените са убедени, че такива мутации са довели до еволюцията или възникването на различни живи организми.

Изображение: thoughtco

310 Прегледа