Лазерът е устройство, което произвежда мощен светлинен лъч. Думата „лазер“ е съкратена от форма на английския израз „light amplification by the stimulated emission of radiation” (усилване на светлината чрез стимулирано излъчване).

През 50-те години на XX век и американски, и съветски учени стигат до идеи и решения, които позволяват създаването на лазер. Първият лазер е създаден през 1960г. от американски учен в Калифорния. Оттогава досега са разработени различни видове лазери.

Как работи лазерът?

Обикновено лазерът представлява тръба, в чиито краища има огледала. Едното огледало е полупрозрачно. Тръбата съдържа т.нар. активна среда, която може да бъде газ, кристал или течност.

Мощна лампа или друг енергиен източник придава енергия на активната среда и тя започва да излъчва светлина. Светлината се отразява многократно между двете огледала и създава условия активната среда да излъчва още светлина. Част от нея излиза през полупрозрачното огледало.

Излязлата светлина се нарича лазерен лъч или лазерна светлина. Тя е различна от светлината, която излъчват Слънцето или електрическата крушка. Те излъчват бяла светлина – вълни в почти целия спектър. Лазерната светлина съдържа само една дължина на вълната, или един цвят. Освен това с отдалечаване от източника бялата светлина се разпръсква и постепенно отслабва, докато лазерната светлина е насочена, движи се само по права линия и може да измине много дълги разстояния, без да отслабне.

Приложение

С помощта на лазерния лъч строителите и учените измерват разстояния. Освен това лазерният лъч пренася телефонни сигнали и друга информация на много големи разстояния, като се движи по т.нар. фиброоптични кабели.

Лазерните лъчи намират приложение в медицината, където заместват хирургичния скалпел (нож) в сложни операции. Лазерният лъч не само разрязва, но и споява краищата на раните и прави излишни шевовете.

Лазерните лъчи се използват при производството и четенето на компактдискове и DVD-та. Лазерна светлина се използва и при някои видове принтери.

Изображение: Pixabay

379 Прегледа