Дъгата е пъстроцветна арка, или извита линия, на небето. Повечето дъги се образуват, когато слънчевите лъчи пронижат дъждовни капки, падащи от далечни дъждовни облаци. Появяват се в частта на небето, противоположна на слънцето, обикновено в ранна сутрин или късен следобед. Отвътре навън цветовете на дъгата са виолетов, индиго, син, зелен, жълт, оранжев и червен.

Слънчевата светлина се движи в пространството под формата на вълни. Учените си служат с представа, наречена дължина на вълната, за да ги опишат. Някои светлинни вълни имат голяма дължина, а други – малка. Светлинните вълни с различна дължина на вълната се възприемат като различни цветове. Обикновено всичките се сливат, за да се получи бяла светлина. Ала, когато минават през дъждовни капки, се отделят. Това става, защото дъждовните капки пречупват светлинните вълни с различна дължина под различен ъгъл. Отделните светлинни вълни се появяват като цветовете на дъгата.

Най-яркият и най-често срещан вид дъга е първичната. Понякога по-бледа дъга се образува извън първичната. Нарича се вторична или двойна дъга. Вторичната дъга се получава, когато светлината се пречупва два пъти във водните капки. Първото пречупване образува първичната дъга, а второто – вторичната. Сравнение с тези на първичната дъга, цветовете на вторичната са в обратен ред.

619 Прегледа