Авизо е:

  1. писмено уведомление, което кредитните институти отправят до клиентите си (предприятия, учреждения, организации, частни лица и др.) за настъпилите изменения по сметките им вследствие постъпления или плащания по тях.
  2. Съобщение за изпратена сума, стока, ценни книжа и други документи или за откриване на документарен акредитив.
519 Прегледа