Авариен комисар е представител на застрахователното предприятие при ликвидация на щети на застраховани превозни средства или транспортирани стоки. Основните задачи на авариен комисар са да установи причините, характера и размера на щетите, да вземе мерки за ограничаване на загубата и запази регресните права на застрахователя. При външното  застраховане застрахователят може да се представлява от свои или упълномощени местни аварийни комисари.

815 Прегледа