Абсолютен прираст (в статистиката) се нарича разликата между абсолютните статистически обеми на едно масово проявило се явление в два различни периода или моменти от време. Абсолютният прираст може да бъде изразен в бройки случаи, общо количествено или стойностно в зависимост от мярката, с която са дадени абсолютните статистически обеми, от разликите на които се изчислява. Например абсолютният прираст на овчото стадо в България за дадена година, в сравнение с предходна година може да се например с 336 хил. глави повече; абсолютният прираст на производството на цимент в БГ може например за даден период, в сравнение с предишен период да е например с 478 хил. т. в повече и т.н.

268 Прегледа