астенията и животните имат специални качества или белези, които им помагат да оцеляват в тяхната среда. Развиват тези качества чрез процес, наречен адаптация.

Много животни притежават отличителни качества, чрез които се предпазват от нападение на други животни. Някои насекоми изглеждат като лист на дърво или клонче. Елените имат кафява окраска, подобна на дърветата в горите, където живеят. И в двата случая животните стават почти невидими за хищниците или нападателите си, защото се сливат със заобикалящата ги среда.

Други животни имат характерни особености, които им помагат да се справят с определени условия в тяхната среда. Жаби, алигатори и хипопотами прекарват доста време във водата. Очите и ноздрите на всички тях са разположени близо до горната част на главата. така могат да стоят потопени под водата и все пак да са в състояние да виждат и да дишат. Водните птици имат ципести крака, с които лесно газят във водата.

Кактусите, виреещи в сухи места, могат да съхраняват много вода. Кактусът има дебела кора и наподобяваща восък повърхност. Това пречи на изпаряването и растението не губи вода.

Организмите с полезни специфични белези могат да виреят, да се размножават и да предават качествата на поколението си. Организми без необходимите отличителни черти не оцеляват и нямат големи възможности за размножаване. Затова полезните качества се предават и накрая стават постоянни. Този процес се нарича естествен подбор. Той е част от процеса на еволюцията.

Много животни са развили отличителни белези, които им помагат да оцеляват в своята среда. Очите и ноздрите на хипопотамите са в горната част на главата. Това им позволява да прекарват дълго време почти напълно под водата. Патиците имат ципести крака, за да плуват по-лесно. Кожата на моржовете е дебела, за да ги предпазва от студа.

Изображение: Pixabay

278 Прегледа