Абонамент е такса, която се заплаща от физическо или юридическо лице (абонат) за предоставено му право по предварително сключен договор за ползване на определен вид услуга на съобщенията за определен период от време: например абонамент за ползване на телефонен или телексен пост за селищни, междуселищни и международни разговори; на радиоточка, радиоапарат, телевизор, пощенска кутия; получаването на вестници, списания, книга и др.

292 Прегледа