Авоарът представлява парична сума, намираща се в банков институт, с която вложителят може винаги да разполага. Авоари могат да имат както предприятия, учреждения и организации, така и физически лица. Те могат да бъдат в местна или чуждестранна валута (при определени условия). Авоари могат да се образуват при местни или чуждестранни банкови институции. При условията на валутния монопол в България чуждестранни банки могат да имат авоари само в БНБ и БВБ или в упълномощение от тях банкови институти или други държавни органи.

В определени случаи авоарите могат да бъдат целеви – вложената сума може да се използва само за целите, посочени предварително при образуването им или могат да се блокират от банката, за да се гарантира изпълнението на определено задължение, или се предава на банката в депозит за определен срок.

Ползването на авоари се извършва по нареждане на титуляра им.

За някои авоари се определя максимална сума, до която те могат да достигнат. Такъв е случаят с някои от спестовните влогове на физическите лица.

Може да ви е интересно да разгледате също и статията Какво е аварийна вноска

687 Прегледа