В науката под “енергия” се разбира способността да се върши дадена работа, а под “топло” – се разбира един от основните видове енергия. Под действието на топлината се появяват най-различни превръщания, например водата започва да кипи. При това тя се изпарява и разпръсква интензивно, превръщайки се в пара, която може да извърши работа. Така, първите локомотиви – паровози, използват енергията получена от парата, за да теглят.

Най-важният източник на топлинна енергия на Земята – това са слънчевите лъчи. Заради енергията на Слънцето, къщите, въздухът и водата се загряват. Слънчевата енергия може да се превръща в електрическа и да се съхранява за бъдеща употреба.

Вторият най-важен източник на топлинна енергия за хората са изкопаемите горива, залежите и дървесината. Изгарянето на горива като въглища, нефт, газ и дърва – произвеждат топлина. Те се използват за отопление на жилища, задвижване на машини и механизми, а също и за превръщане в електричество. Например, колелата на автомобила се въртят в резултат на топлинната енергия, получена от бензинов двигател. В много региони електроенергията се произвежда в топлоелектрически централи, където въглищата се използват като гориво.

На нашата планета има такива места, където топлинната енергия прониква на повърхността в чиста форма, направо в земята. Тази така наречена геотермална енергия (“гео” означава земя) се намира в земните недра и се предава на повърхността при вулканични изригвания, във вид на гейзери, например. Енергията, получена от геотермални източници доставя електричество за жилищни сгради и обществени сгради, например в исландската столица Рейкявик. Температурата във вътрешността на вулканите е твърде висока, за да се използва енергията им директно, но учените мислят над този проблем, тъй като резервите на основните горива на нашата планета постепенно се изчерпват.

Ето как работи геотермалната енергия

Информация: minipedia.org.ua
Снимка: pixabay
1 125 Прегледа