Един от независимите параметри на състоянието на термодинамичната система е температурата. Това е величина, която определя количеството на кинетичната енергия за единица частица в термодинамичната система, когато тя е в равновесие.

Ако подходим към определение на понятието от гледна точка на термодинамиката, то температурата се явява величина обратно пропорционална на промяната в ентропията, след като топлината (енергията) е добавена към системата. Когато системата се намира в равновесие, стойността е еднаква за всички нейни “участници”. В случай, че има разлика в температурата, тогава енергията се отделя от по-топлото тяло и се абсорбира от по-студеното.

Има термодинамични системи, в които при добавяне на енергия, ентропията не се увеличава, а обратното – намалява. Освен това, ако такава система взаимодейства с тяло, чиято температура е по-голяма от собствената, тогава тя ще отдаде своята кинетична енергия на това тяло, а не обратно (въз основа на законите на термодинамиката).

Информация: fb.ru
Снимки: tumblr.com
637 Прегледа