Азбуката е система, използвана за представяне на езика в писмена форма. Много езици си служат с азбука. Съществуват обаче и такива, които прибягват към други системи за писмено представяне на думите. Например в японския и в езика на племето чероки всеки символ представя по-скоро група звуци, отколкото един отделен звук. Китайската писмена система си служи със символи за представяне на значението на думите, а не на техните звуци.

Латинската азбука е азбуката на английския и на повечето европейски езици. Тя е от 26 букви. Има и азбуки с повече или по-малко букви. Подобно на други азбуки и латинската се е развила от по-ранни форми.

Ранни писмени системи

Хората в ранните общества рисували рисунки, за да предадат представи. В древни времена в Близкия изток била създадена първата в света система за писане. Тя използвала символи за изразяване значението на думите. По-късно с някои символи били представяни звуците на думите.

Преди повече от 3 000 години хората в земите на днешна Сирия си служели с по-проста писмена система. Тя се нарича северносемитска. Повечето съвременни азбуки водят историята си от нея. Северносемитската писмена система използвала само 22 символа. Нямала никакви знаци, представящи цели думи. Вместо това всяка буква представлявала съгласна. Нямало символи за гласните. По-късно народ, известен под името финикийци, малко променя тази система.

Гръцка и латинска азбука

Древните гърци променили финикийската писменост, за да създадат своя собствена азбука. Някои учени смятат, че първата истинска азбука е гръцката, защото в нея има символи за гласните и съгласните. Гръцката азбука е предшественик на всички съвременни европейски азбуки, включително и латинската.

Древните римляни, които говорели латинки разработили латинската азбука. С разрастването на Римската империя латинската азбука се разпространила из обширните й земи. Тя станала азбука на много други езици в допълнение на латинския. Азбуката се променила с времето. Нови букви били необходими за произнасянето на думи на други езици. Били създадени и други букви.

Други азбуки

Северносемитската писменост довела до зараждането и на други древни азбуки, включително арамейската. Съвременните еврейска и арабска азбука се развили от арамейската азбука. Днес хората в Израел и евреите в цял свят си служат с еврейската азбука. Доста народи в големи части от Близкия изток и Северна Африка използват арабската азбука. В еврейския и арабския малка група от съгласни дава основното значение на думата. Гласните леко променят смисъла.

Древната арамейска азбука вероятно е оказала влияние върху най-ранната известна писменост в Индия. Тази система, наречена Брахми, датира отпреди повече от 2 500 години. Почти всички съвременни азбуки в Индия водят началото си от Брахми.

Кирилицата е създадена преди повече от 1 000 години. Членовете на източноправославната църква в Източна Европа са си служели с нея за религиозни текстове. Кирилицата се основава на гръцката азбука от онова време. Днес хората в Русия, Украйна, България, Сърбия и другаде използват варианти на кирилицата.

Интересен факт: Знаете ли, че думата “алфабет” е създадена от съчетанието “алфа” и “бета”. Това са названията на първата и втората буква от гръцката азбука. Думата “азбука” пък е съчетание от първите букви на кирилицата “аз” и “буки”.

Изображение: Pixabay

568 Прегледа