Автоматизация е:

  1. управление на процеси с автоматични средства;
  2. теорията, практиката или методите за реализиране на автоматичен процес;
  3. изследването, проектирането и методите на превръщане на процесите в автоматични;

превръщането на процедура, процес или устройство в автоматични. Автоматични са процесите или устройствата, които при определени условия функционират без пряката намеса на човека.

530 Прегледа