Аварийна вноска може да е вноската, която при обща авария собствениците на товари дължат на превозвача при получаване на стоките на местопристигането. В зависимост от господстващата практика тя може да има различна форма – аварийна подписка, авариен бонд, депозит, гаранционни писма.

От друга страна, аварийна вноска може да бъде обезщетението, което застрахованият получава от застрахователя по обща авария.

Можете да разгледате също и статията Какво представлява автоматизация на производството?

478 Прегледа