Акведукт е система за пренасяне на вода. Акведуктите снабдяват с вода градове или ферми за напояване. Водата се взема от езеро, река или резервоар чрез тръбопровод или канал. Той може да бъде подземен тунел или тръба, канал на нивото на земята или мост.

Хората са строили акведукти в Древна Гърция, Вавилон, Персия (днес Иран) и Индия. Много от тях са тунели, прокопани в планински склонове. Ранните акведукти разчитали на гравитацията, за да тече водата. Източникът й е трябвало да бъде на по-голяма височина от мястото на нейното предназначение, така че водата да тече надолу по склона по целия път натам. Разликите във височината, като планини или долини, създавали затруднения.

За да придвижат водата над долини, хората понякога построявали акведукти във формата на мостове с два или три реда арки едни над други. Водата течаща по канал на върха, на най-горния ред. Древните асирийци използвали 2 милиона каменни блокове, за да изградят акведукт, пренасящ водата през долина до столицата им Ниневия.

Древният Рим имал сложна система от 11 акведукта, построени от 312 г.пр.Хр. до 226 г. Системата използвала едновременно мостове и подземни тръби. Някои от акведуктите съществуват и до днес. Римляните строели акведукти и в други части на империята си.

Повечето съвременни инженери използват мощни помпи, за да накарат водата да тече нагоре, когато е необходимо.

Това им позволява да проектират водопроводи по начини, които са били неприложими за древните им колеги. Вместо да строят мост над долината например, съвременните инженери могат просто да прекарат тръби надолу от едната й страна и нагоре от другата. Помпи, задвижвани с пара, са използвани най-напред в края на XVIII век. По-късните помпи се задвижват с електричество.

Изображение: wonderopolis.org

320 Прегледа