Абревиатурата е съкратена форма на дума или фраза. Хората използват абревиатури, за да пестят време и място. Постоянно се създават нови абревиатури, а старите понякога се забравят.

Някои абревиатури са официални, като например кодовете, които Американската пощенска служба използва за отделните щати. Други са по-обикновени. Например хората често използват абревиатурата “бел.” за думата “бележка”.

Има няколко различни вида абревиатури. Често се съкращават думи чрез изписване само на първата буква или на една или няколко други букви от думата и точка. Например думата “таблица” се съкращава “табл.”.

Фрази се съкращават с посочване само на първата буква от всяка дума. Този вид съкращение обикновено се изписва с главни букви без точки между тях. Например, абревиатурата за “обърни внимание” е NB (Nota bene).

Един от най-разпространените видове абревиатури се нарича акроним. Той съчетава първите букви на група думи за създаване на нова дума. НАСА, което означава Национално управление по въздухоплаване и изследване на космическото пространство (на англ.: National Aeronautics and Space Administration, NASA), е акроним.

Някои акроними стават толкова обичайни, че започват да се използват по-скоро като истински думи, отколкото като съкращения. Думата лазер започва да се използва като акроним, като пълното й научно значение е: “усилване на светлината чрез стимулирано излъчване”.

Изображение: Pixabay

489 Прегледа