Абандон е:

  • Премията, която доставчикът плаща на контрагента си при отказ да достави стоката по сключена борсова сделка.
  • Право на застрахования да изостави собствеността на застрахованото имущество (плавателен съд, товари и други) в полза на застрахователя, когато застрахованият обект е претърпял пълна реална или конструктивна загуба срещу което получава застрахователно обезщетение. Това са случаите, при които корабът или товарите са претърпели повреда, отстраняването на която би превишило стойността на застрахования съд или разходите по спасяването на стоките са по-големи, отколкото тяхната стойност.
396 Прегледа