Главните изходни материали за добиване на чугун във висока пещ са железните и мангановите руди, горивото и прибавките. Взети в определени масови съотношения, тези материали съставят металната и горивната шихта.

626 Прегледа