Брегът на Ганг – свещената река на Индия, винаги привлича много хора. Ганг е необходима за индийците не само заради ритуалното къпане. Тук те хвърлят боклуци, екскременти и мърша – затова реката е пълна с бактерии.

В търсене на единение – прастара култура и прогрес, въпреки непрекъснатите смутове

Индия, която сега наброява над един милиард жители, е трябвало да се справи сама (след отделянето си от Великобритания през 1947г.) с многобройни войни и неразбирателства с вътрешни и външни врагове. Европейските сили имат интерес единствено да поддържат приходите, получавани от пазара на тази огромна страна, който лесно поглъща всяка стока. През XIX в., когато кралица Виктория управлява и Индия, Великобритания получава огромни печалби от „перлата на короната“.

Независима Индия излиза победителка от войните на границите с Пакистан и Китай. Вътрешният конфликт между хиндуисти и мюсюлмани обаче продължава и до днес. Непрекъснато стават размирици, а култовите места са осквернявани.

Основаването на две нови малки ислямски държави – Пакистан и Бангладеш, които преди това са били част от Британска Индия, не допринася за подобряването на положението. Индия си остава в търсене на вътрешно единство.

Интересни факти

  • На 14 септември 1947г. в полунощ Неру обявява независимостта на страната, която британците упорито отказват да дадат на Индия години наред.
  • През 1975г. Индия анексира княжество Сиким в Хималайските планини. То се намира между Непал и Бутан, близо до град Дарджийлинг.
  • Морското селище Гоа, бивша португалска колония, сега е място за срещи на младежите от цял свят. От 1988г. на тукашните плажове се организират тържества, които продължават през цялата година и привличат международна публика.
  • По време на британското владичество столица на Индия е била Калкута (до 1911г.).

Индия най-често се свързва със свръхнаселението и невъобразимата бедност, която цари в бедните квартали на големите градове. Все пак тя може да се гордее със значимите постижения в областта на модерната промишленост (електроника и информатика) или научните си проучвания (ядрена физика и астронавтика). Индия е пионер в областта на генетичните модификации на зърнените култури като жито и ориз.

Индия – младият икономически гигант

Въпреки важната роля, която играе селското стопанство, Индия е една от десетте най-индустриализирани страни в света. Информационните технологии са голяма надежда за бъдещето на страната.

Правителството на Индия гледа оптимистично на бъдещето и прогнозира постоянен годишен прираст в икономиката от 5-6%. Това ниво на икономически прираст е необходимо, за да може държавата да функционира при условията на демографски прираст от 15 милиона души годишно, както и за да поддържа статута си на страна, разположена от икономическа гледна точка сред развиващите се и индустриализирани страни.

Оформянето на средна класа, която все повече и повече живее според повелите на европейската мода, има позитивно влияние върху икономиката. Индия набляга най-вече на електрониката. В малко други страни по света има толкова много фирми, занимаващи се с писането на софтуер и производството на хардуер за електронноизчислителни машини.

Изображение: Pixabay

491 Прегледа