За добиването на чугун във висока пещ като гориво се изпозва металургичен кокс, а напоследък и природен газ.

Тъй като скалните примеси в железните руди най-често имат киселинен характер, за ошлаковането на тези примеси се използват основни прибавки, като варовик (CaCO3), доломит (CaCO3, MgCO3), основна мартенова шлака и др. Когато скалният примес има основен характер, като прибавки се използват кисели материали – кварц, кварцов пясък и др.

Изображение: ytimg.com
735 Прегледа