Бавария е най-голямата германска федерална провинция. По алпийските хълмове в Горна Бавария и до днес основният поминък остава производството на мляко и млечни продукти, както и селското стопанство. Въпреки това Бавария е провинция със силно развита промишленост.

Обединението – ново предизвикателство

Обединението на Германия става внезапно и неочаквано само година след разпадането на Източния блок (1989г.).

Телевизионните зрители които на 9 ноември 1989г., следят обръщението към нацията на представителя на правителството на Германската демократична република Гюнтер Шабовски, не могат да повярват на ушите си. Той обявява, че гражданите на ГДР могат да пътуват без ограничения във всички държави, включително във Федерална република Германия (наричана по това време Западна Германия). През същата нощ множество хора се събират под Берлинската стена, която в продължение на тридесетина години символизира разделението на страната. Моментът оставя незаличими следи в паметта на свидетелите. Разрушаването на стената и отварянето на границите слагат начало на „постялтенския“ период в Германия. За да попречи на гражданите да бягат на запад, през 1961г. правителството на ГДР издига стена с телени ограждения върху нея, охранявана от армията. В деня на обединението (3 октомври 1990г.) към шестедест и петте милиона население на ФРГ се присъединяват към седемнадесетте милиона граждани на ГДР. Новообединената Германия се оказва пред поредното голямо предизвикателство – жизненият стандарт на населението и икономическият ръст трябва да бъдат доведени до едно и също равнище в двете части на страната.

Пълното преодоляване на различията изисква дълъг период от време. Кризата, която засяга световната икономика в началото на XXI в., затруднява постигането на тази цел. В Европейския съюз Германия се смята за страна с изключителен икономически потенциал. Мнението на Германия в ЕС има същата тежест като това на Франция или Великобритания – едни от най-влиятелните държави в Европа.

Няколко любопитни факта…

  • Голяма част от територията на Германия е защитена със закон. Защитени райони са многобройни природни резервати и национални паркове. Най-големият от тях е Люненбургската степ (20 000 ха).
  • Цветовете на германското знаме – черно, червено и жълто – са заимстващи от цветовете на корпуса доброволци, предвождани от Лютцов, които воюват за обединението на германските държави в началото на XIX век. Войниците от този корпус носят черни униформи с яки от червено кадифе и златни копчета.
  • През 1879г. в гр. Улм е роден Алберт Айнщайн, авторът на теорията на относителността и един от най-блестящите умове на модерната мисъл. Удостоен е с Нобелова награда за физика през 1921г. След като Хитлер идва на власт, Айнщайн емигрира зад граница, както много други известни хора на науката и изкуството.
  • „Баухаус“ е художествен и архитектурен институт, основан през 1919г. във Ваймар от Валтер Гропиус и Лайнъл Файнингер. По-късно се измества в Десау. По времето на хитлеризма идеите на Баухаус са смятани за упадъчни и институтът е затворен. Въпреки това, именно благодарение на Баухаус се развива функционализмът – най-значимото архитектурно течение на XX век.

Германия заема централна позиция на картата на Европа. Местонахождението й има символично значение – държава с над 80 милиона жители и с изключителен икономически потенциал, един от главните двигатели на Европейския съюз.

Географските дадености на Германия предлагат необикновено разнообразие. Пейзажите се менят – от планинските вериги в Южна Бавария – до обширната Северна равнина.

Сред забележителностите тук са Баварските Алпи, планината Черната гора, долината на река Мозел, средновековният град Ротенбург об дер Таубер (Франкония) дворците „Нойшванщайн“ (Фюсен) и „Сансуси“ (Потсдам), градовете Кьолн (катедралата), Берлин (Бранденбургската врата, театърът), Хамбург (пристанището), Мюнхен (Германският музей), Дрезден (операта Земперопер, Цвингерът), Любек (старият град), Бамберг (старият град).

Едни от най-важните реки на континента (като Рейн, Елба и Дунав) прекосяват Германия, като я разделят на три големи географски области – Северната германска равнина на север, централната зона, заета от  плата, и Алпите. „Няма по-красива страна“ – това се пее в стара народна песен, която изразява обичта на немците към родината им.

Северната германска равнина заема северната част на страната и е богата област, известна с плодородната си почва. На юг се простират равнините на Рейн – Северна Вестфалия и Рурският басейн. Въпреки тежката структурна криза, този рудодобивен и въгледобивен район остава най-голямата промишлена зона на Германия. В централните области преобладават плодородни равнини, които се редуват с планински пейзажи.

За централната част на Германия са характерни обширни гористи райони (Вестервалд, Айфел, Харц, Тюрингската гора). Гъстите някогашни гори днес са заплашени от изчезване въпреки усилията полагани от лесничеите. Баварската гора в Източна Бавария също е засегната от този проблем. Планинската верига Алпи заема южната част на страната и предлага на туристите великолепни пейзажи.

Изображение: Wikipedia

271 Прегледа