Непосредствено след края на Втората световна война шест европейски страни правят първите крачки към единството на Европа. Пътят към постигането на тази цел не е никак лесен.

Хаосът след Втората световна война е истински шанс. Малките народи, но най-вече Франция и Германия, които излизат изтощени от войната, търсят изход от следвоенната криза и начин за възстановяване на икономическото си състояние. Към тях през 50-те години се присъединяват Италия и Бенелюкс (Белгия, Нидерландия и Люксенбург). Така се появява Европейската икономическа общност. Нейната цел е да премахне икономическите бариери в Европа, тъй като износът има изключително важна роля във всички държави членки. Процесът на преодоляване на икономическите пречки прави възможно създаването през 90-те години на европейския вътрешен пазар, който гарантира свободното движение на хора и стоки между държавите членки.

Идеята за Общия пазар привлича все повече държави. През 1991г. Европейският съюз се състои от 12 страни, а през 1995 г. те са вече 15. Европейският съюз е най-големият световен пазар – брутният вътрешен продукт на държавите членки надвишава дори този на Съединените американски щати.

Процесът на присъединяване не се свежда само до икономическите проблеми. Редица страни успяват да се доближат до европейските изисквания и в политическо отношение. Въпреки многобройните икономически, политически и социални успехи обаче, пътят към пълно европейско единство е осеян с трудности. Като спънки могат да бъдат посочени все още големите различия в жизненото равнище и икономическия потенциал на някои страни, свръхпроизводство в селското стопанство и предразсъдъците.

През 1998г. започва официално процесът на разширяване на Европейския съюз с още 10 страни. През юни 2003г. Полша чрез национален референдум казва „да“ на присъединяването си към ЕС, а от май 2004г. е действителен член на ЕС. От юни 1996г. започва да работи Европейската централна банка, която от 1 януари 2002г. администрира новата европейска валута – еврото.

Интересни факти

Знамето на ЕС представлява кръг от 12 златни петолъчни звезди на тъмносин фон. Броят на звездите остава непроменен. Европейският съюз наследява този флаг през 1996г. от Съвета на Европа. Въпреки че знамето е създадено още през 1950г., дълго време се търси обяснение на символиката на звездите. Лансират се най-различни хипотези, коя от коя по-невероятни: зодиакалните знаци, дванайсетте апостола, дванайсетте часа, европейските народи. Испанският дипломат Салвадор де Мадариага-и-Роха, на когото принадлежи идеята за създаването на този флаг, през 1978г. на смъртния си одър разкрива, че е получил вдъхновение за знамето от Библията. Звездите са толкова, колкото има и в ореола на Дева Мария. Не се осмелил да признае това по-рано, тъй като се боял да не предизвика негодуванието на другите религии.

Европейски съюз – съединените европейски щати

Седалището на Европейския съюз се намира в гр. Страсбург, Елзас. Този френски град на брега на р. Рейн е посещаван от многобройни туристи също заради своите забележителности . прочутата катедрала, известна и под името „Страсбургската катедрала“, както и двореца „Роан“.

Институции на Европейския съюз – парламентът без реален ръководител

Народите на страните членки на ЕС, имат свои представители в Европейския парламент, основан през 1952г. (ЕП – названието влиза в сила от 1962г.) в Страсбург. Разпределението на местата в ЕП (от 1979г. се провеждат преки избори за членовете на тази институция) съответства пропорционално на числеността на населението на съответните държави членки. Изборите на Европейския парламент се провеждат на всеки пет години. Договорът от Маастрихт разширява властта на ЕП, въпреки че и до днес той не представлява върховната институция на ЕС, но допринася за вземането на решения. В негова власт е приемането на бюджета, присъединяването на нови членове и одобряването на споразумения за асоцииране.

Управляващият орган на ЕС е Европейската комисия в Брюксел. Тя изпълнява повечето текущи правомощия, свързани с функционирането на ЕС. Подготвя предложения за нови европейски закони, които представя на Парламента и на Съвета на ЕС. Комисията наблюдава практическите действия на ЕС и прилагането на правото в Общността. Европейската комисия е съставена понастоящем от 27 члена. Председателят на Комисията се избира от ръководните органи на държавите членки, но трябва да получи и одобрението на ЕП. Останалите членове на Комисията се номинират от националните правителства с одобрението на бъдещия председател на Комисията. Техните кандидатури трябва да бъдат приети от ЕП. Комисията се назначава за срок от пет години, като през този период Парламентът има правото да я разпусне.

Съветът на Европейския съюз (наричан между 1967 и 1993г. Съвет на министрите) е главният законодателен орган и водеща институция при взимането на решения в ЕС. В състава на Съвета има по един представител с ранг на министър на всяка държава членка. Съветът на ЕС е форумът, пред който всички национални правителства отстояват собствените си интереси и постигат компромиси. Съветът на ЕС е върховен орган, създаден през 1974г., и е съставен от държавните и правителствените ръководители на държавите членки. Днес освен тях в Съвета влиза и председателят на Европейската комисия. Съветът има решаваща роля при определянето на стратегическите цели и насоки на Европейския съюз. Той остава обаче извън институционалната система на договорите на Общността.

Интересни факти

  • Европейският съюз се създава въз основа на Договора от Рим (1957г.), подписан от 6 държави учредителки: Франция, Германия, Белгия, Холандия, Люксембург и Италия. Следват 4 разширявания: Дания, Ирландия и Великобритания (1973); Гърция (1981); Португалия и Испания (1986);Австрия, Финландия и Швеция (1995).
  • Последното пето разширение включва 12 страни (повечето от Централна и Източна Европа): Кипър, Чехия, Естония, Литва, Латвия, Малта, Полша, Словакия, Словения, Унгария (от 01.05.2004г.), както и България и Румъния (от 01.01.2007г.), а Турция и Хърватско са все още в процес на преговори.
  • Преди разширяването на ЕС обхваща територия от 3,2 млн. кв. км, с население от 371 млн. души, а след 01.01.2007г. – над 4 млн. кв. км и около 500 млн. жители.
  • Договорът от Маастрихт, Холандия (1992г.) поставя началото на създаването на единна валута – евро.
  • Официалният химн на ЕС е избран през 1985г. и представлява откъс от Девета симфония на Лудвиг ван Бетовен, композирана през 1823г. и вдъхновена от „Одата на радостта“ на Фридрих Шилер.
427 Прегледа