Добиването на чугун понастоящем се извършва почти изцяло чрез преработване на железни руди във висока пещ. Съществуващите други методи за добиване на чугун имат второстепенно значение и се прилагат много рядко при специални изисквания и условия. Поради това тук ще бъде разгледано по-подробно добиването на чугун във висока пещ.

653 Прегледа