Вторият закон на Термодинамиката гласи, че ентропията в изолирана система не намалява. Друга формулировка гласи, че енергията никога не се прехвърля от тяло с по-ниска температура към по-нагрято. Това от своя страна отрича възможността за създаването на вечно движение, тъй като е невъзможно да се прехвърли цялата енергия, налична в тяло, която трябва да изработи.

Самото понятие “ентропия” е въведено в употреба в средата на 19-ти век. След това се възприема като промяна в количеството топлина до температура на системата. Но такова определение се прилага само в процеси, които постоянно са в състояние на равновесие. От това можем да извлечем следното заключение: ако температурата на телата, които образуват система се стреми към нула, тогава ентропията ще бъде равна на нула.

Ентропията като термодинамичен параметър на състоянието на газ, се използва като индикация за измерване на безпорядъка, хаотичността на движението на частиците. Тя се използва за определяне на разпределението на молекули в определена област и съд, или за изчисляване на електромагнитната сила на взаимодействие между йони на веществото.

Ето и полезно видео от KhanAcademy, в което се обяснява за Вторият закон на Термодинамиката и Ентропията:

Информация: fb.ru
Снимка: fs.blog
469 Прегледа