Птиците използват човките си (още известни като клюнове), за да ловят, сграбчват и носят храната си. Тъй като нямат зъби, обикновено преди да изядат храната си, те трябва да я разчупват на парчета.

Храна, която съответства на човката

Птиците ядат всякакъв вид храна – от насекоми, риба и животни до семена и плодове. Големината и формата на човките им често отговаря на вида храна, с който се хранят. Ето няколко примера за това, как ги използват:

  • Туканът използва дългата си човка, за да се протегне високо по дърветата за храна.
  • Птицата носорог хваща насекоми като използва дългата си като клещи човка.
  • Пеликаните имат подобни на торбичка човки, които се разтягат, когато загребват риба.
  • Човката на кръсточовката има краища, които се застъпват, за да може да разтваря люспите на шишарките.

Смилане на храната

Птиците не могат да дъвчат храната си, защото нямат зъби и затова я поглъщат на парчета. Храната се смила от силните мускули във воденичката на птицата, която се намира точно под стомаха.

Някои птици нарочно гълтат песъчинки и дребни камъчета. Те застилат с тях воденичката, като създават грапава повърхност, която помага да се смели твърдата храна, каквато са семената.

Целите наведнъж

Когато бухалите и ястребите ядат дребни животни, заедно с месото те поглъщат също и козината и костите. Тялото им не може да смели тези части, затова те се задържат във воденицата. По-късно птицата ги изкашля в една плътно натъпкана топка.

Изображение: Pixabay

798 Прегледа