Гориво и прибавки

За добиването на чугун във висока пещ като гориво се изпозва металургичен кокс, а напоследък и природен…

Манганови руди

При добиването на чугун мангановите руди се използват за вкарване на манган в състава на чугуна. Освен…

Железни руди

Магнетит – Fe3O4 (феро-фериокис), с относителна плътност 4,5-5. Магнетитът е най-богатата желязна руда с теоретично съдържание на…

Прибавки

Добиването на металите от техните руди представлява съвкупност от химични и физико-химични процеси, които се извършват в…

Горива

Горивата, които се употребяват при добиването на металите преди всичко имат задача да доставят необходимата за провеждането…

Руди

Основните изходни материали, които се употребяват за добиване на металите, са техните руди. От гледище на минералогията…

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert